Ingyenes Szállítás!
Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat

A honlap tulajdonosa, üzemeltetője a SB Vitez LLC.(30 N Gould St Ste 6219,Sheridan, Wyoming,WY 82801,United States; e-mail: ugyfelszolgalat@marcotaska.hu;

A Marcotaska.hu megfelel az Általános Adatvédelmi Szabályzatnak (GDPR) (EU) 2016/679.

Ez azt jelenti, hogy készek vagyunk arra, hogy a látogatóink, vásárlóink, regisztráltjaink a személyes adataik használatát nyomon követhessék és ellenőrizhessék, hogy pontosan mit csinálunk vele.

Az oldal használatával és / vagy szolgáltatásaink igénybevételével Ön hozzájárul a személyes adatainak feldolgozásához, felhasználásához, az Adatvédelmi Szabályzatban leírtak szerint.

Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen Szabályzatnak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadta.

Tartalom:

 1. Definíciók
 2. Az adatfeldolgozás alanyának jogosultságai
 3. Szabályzat célja
 4. A Szolgáltató mint adatkezelő megnevezése
 5. A kezelt személyes adatok köre
 6. Az adatkezelés célja, jogalapja, módja
 7. Az adatkezelés időtartama
 8. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás
 9. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek
 10. Hírlevél, személyre szabott hírlevél
 11. Egyéb rendelkezések
 12. Adatbiztonsági intézkedések
 13. Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest oldalán

 

1.Definíciók

Személyes adatok – azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információk.

Feldolgozás – minden olyan művelet vagy műveletcsoport, amely személyes adatokon vagy személyes adatokon keresztül történik.

Az adatfeldolgozás alanya – Ön, olyan természetes személy, akinek személyes adatait feldolgozzák.

Gyermek – természetes személy 16 éves kor alatt.

Mi / Üzemeltető/ Szolgáltató/ Marcotaska.hu – SB Vitez LLC.(30 N Gould St Ste 6219,Sheridan, Wyoming,WY 82801,United States) https://marcotaska.hu

Adatvédelmi alapelvek

A következő adatvédelmi elveket követjük:

 • A feldolgozási tevékenységünk jogszerű, tisztességes, átlátható. Mindig figyelembe vesszük jogait a személyes adatok feldolgozásakor. Kérésre információkat nyújtunk a feldolgozásra vonatkozóan.
 • A feldolgozás kizárólagosan az adatkezelés céljára korlátozódik.
 • Az adatfeldolgozás csak a cél elérése érdekében szükséges minimális személyes adat felhasználásával történik.
 • A feldolgozás időtartama korlátozott. Nem tároljuk személyes adatait a szükségesnél hosszabb ideig.
 • Mindent megteszünk az adatok pontosságának biztosítására.
 • Minden tőlünk telhetőt megteszünk az adatok sértetlenségének és titkosságának biztosítása érdekében.

2.Az adatfeldolgozás alanyának jogosultságai

Az adatfeldolgozás alanya az alábbi jogokkal rendelkezik:

 • Az információhoz való jog – az azt jelenti, hogy Önnek joga van tudnia, hogy személyes adatait felhasználják-e, feldolgozzák-e, milyen adatokat gyűjtenek Önről, ezek az adatok honnan származnak, milyen célból és ki által kerül felhasználásra.
 • Hozzáférési jog – azaz Önnek joga van hozzáférni az Önről/ Öntől gyűjtött adatokhoz. Ez magában foglalja Önnek a jogát arra, hogy másolatot kérjen a tárolt személyes adatairól.
 • A helyesbítéshez való jog – vagyis Önnek joga van arra, hogy a pontatlan vagy hiányos személyes adatait helyesbítse vagy törölje.
 • Törlési jog – bizonyos körülmények között kérheti, hogy személyes adatai törölve legyenek a nyilvántartásunkból.
 • A felhasználás, feldolgozás korlátozásának joga – bizonyos feltételek esetén jogosult a személyes adatok felhasználásának, feldolgozásának korlátozására.
 • A felhasználás, feldolgozás elleni tiltakozás joga – bizonyos esetekben Önnek jogában áll megtiltani a személyes adatok felhasználását,feldolgozását például közvetlen/direkt marketing esetén.
 • Az automatizált felhasználásra, feldolgozásra vonatkozó tiltakozás joga – azaz Önnek joga van kifogást emelni, megtiltani az adatai automatizált felhasználását,feldolgozását, ideértve a profilalkotást is; Ezt a jogot akkor gyakorolhatja, amikor a profilalkotás kimenetele olyan joghatásokat vált ki, amelyek jogilag érintik vagy jelentősen érintik Önt.
 • Az adatok hordozhatóságához való jog – Önnek joga van a személyes adatok gépi olvasható formában történő megszerzéséhez, vagy ha megvalósítható, az adatok közvetlen transzferálásához az egyik adatfeldolgozótól a másikhoz.
 • Panasz benyújtásának joga – abban az esetben, ha visszautasítjuk a Hozzáférési jog alapján benyújtott kérelmét, mi informáljuk, hogy azt, mi miért nem tudjuk teljesíteni. Ha nem elégedett azzal, ahogy a kérésével foglakoztunk, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.
 • Jogosult a Felügyeleti Hatóság segítségére – azaz Önnek joga van a Felügyeleti Hatóság segítségére és más jogorvoslatra például. kártérítésre.
 • A beleegyezés visszavonásának joga – Önnek jogában áll a személyes adatok felhasználásával kapcsolatos bármely hozzájárulását visszavonni

Bármilyen kéréssel forduljon bizalommal Ügyfélszolgálatunkhoz az ugyfelszolgalat@marcotaska.hu címen

3. Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a SB Vitez LLC (30 N Gould St Ste 6219,Sheridan, Wyoming,WY 82801,United States; e-mail: ugyfelszolgalat@marcotaska.hu;   által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A 2018. május 25-én hatályba lépő, az Európai Unió tagállamaira vonatkozó egységesített adatvédelmi szabályozás (GDPR) értelmében az alábbiak szerint rendelkezünk a személyes adatok védelméről, azok, gyűjtéséről, kezeléséről, feldolgozásáról és megosztásáról.

A SB Vitez LLC . mint Adatkezelő, a továbbiakban: Szolgáltató vagy Marcotaska.hu https://marcotaska.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) működtetése során a Honlapra látogatók, a Honlapon regisztrálók, illetve azon vásárlók, (a továbbiakban, együttesen: Érintett) adatait kezeli.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

4. A Szolgáltató mint adatkezelő megnevezése

Név: SB Vitez LLC .

Székhely és levelezési cím: 30 N Gould St Ste 6219,Sheridan, Wyoming,WY 82801,United States

Email cím: ugyfelszolgalat@marcotaska.hu

5.A kezelt személyes adatok köre

5.1.a. Vásárlás. A vásárlás során az Érintettnek meg kell adnia a következő személyes adatokat ahhoz, hogy vásárlását kivitelezhessük:

 • Vezetéknév, Keresztnév
 • saját e-mail cím,
 • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám, ország, állam/régió),
 • telefonszám

5.1.b. Regisztrálás: Regisztrálás is lehetséges a weboldalon, mely a vásárlás során is kérhető, de nem kötelező. Ebben az esetben, a fent említett adatokon túlmenően a következő adatokat tartjuk nyílván

 • felhasználónév
 • jelszó

5.1.c. Weboldalon való böngészés során az alábbi adatokat gyűjtjük

 • A használt böngészőjéről és eszközéről származó adatokat mellyel a honlapot meglátogatta
 • A boltban való navigáció módját

5.1.d. Vásárlás véglegesítéséhez szükséges fizetéshez a Szolgáltató külső partnert vesz igénybe / Stripe, Inc. 185 Berry Street, Suite 550, San Francisco, CA 94107, Adatvédelmi nyilatkozata, / mely során e szolgáltató a következő adatokat kéri el, de azt nem tárolja

 • Név
 • Bankártyaszáma, lejárata, CVC kódja

Ezen adatok szükségesek a megrendelések elfogadásához és feldolgozásához, valamint annak biztosításához, hogy a megrendelt termék kiszállításra kerüljön, illetve a regisztrációjával az adatai megőrzésre kerülnek melyek a gyorsabb vásárlási élményt segítik.

Adatokat a látogatáshoz használt böngészőjéről és az eszközéről annak érdekében dolgozzuk fel, hogy a weboldalunk látogatását minél felhasználóbarátabbá tegyük, és személyre szabhassuk szolgáltatásainkat az Ön számára (például az áruház automatikus átkapcsolása a mobil verzióra).

Boltunk olyan külső vállalatokkal működik együtt, amelyek segítenek nekünk a legjobb szolgáltatást nyújtani Önnek, és ezek a harmadik felek is használnak néhány megadott személyes adatot. Ezen harmadik felek csak azokat az adatokat kaphatják meg, amelyek szükségesek a kötelezettségeik teljesítése érdekében.pl:

 • A fizetési szolgáltatók a hitelkártyaszámot, az Ön nevét és vezetéknevét használják a termékek kifizetéseinek ellenőrzéséhez és feldolgozásához
 • Gyártóink és készletgazdálkodóink a megrendelés adatait használják fel a szükséges csomag összeállításához
 • A postai szolgáltatók az Ön keresztnevét, vezetéknevét szállítási/lakás címét és  telefonszámát használják, hogy megszervezzék és kivitelezzék a termék kézbesítését
 • A marketing célú levelezési szolgáltatók az e-mail címét használják, hogy e-maileket küldjenek Önnek (de csak ha feliratkozott rájuk)

5.2. Technikai adatok

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

5.3. Cookie Szabályzat

A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Felhasználó gépén adatokat tartalmazó file-t (cookie/süti) helyezzen el. A cookie-k célja a visszatérő felhasználók azonosítása, a Felhasználók szolgáltatásokkal való ellátása és a weboldal kényelmi funkcióinak támogatása.

Ön beállíthatja web böngészőjét, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse Önt, ha süti érkezik az Ön gépére. Mindegyik web böngésző különböző, így kérjük. használja keresője “Segítség” menüjét a sütik beállításainak módosításához. Például a Microsoft Internet Explorer esetében, Ön törölheti vagy kikapcsolhatja a sütiket az “Eszközök/Internet Beállítások” opció választásával és módosíthatja biztonsági beállításait. A sütik természetével, valamint kikapcsolásukkal kapcsolatos további információt a http://www.youronlinechoices.com/hu/ oldalon talál. A Weboldal a sütik segítségével történő működésre készült, így azok kikapcsolása hatással lehet a Weboldal használhatóságára, és megakadályozhatja, hogy Ön annak minden előnyét kihasználja.

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Érintett részére külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. Az Érintett a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti az Érintett számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

A letiltást követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

Alkalmazott cookie-k lehetnek:

 • Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
 • Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
 • Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.
 • Bevásárlókosárhoz szükséges cookie.
 • Biztonsági cookie.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt. Google Analytics opt-out page.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat

 • Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
 • Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
 • Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
 • Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
 • Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
 • Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
 • Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
 • Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

5.4. Hírlevéllel, Személyre szabott hírlevéllel, Kosárelhagyó levéllel, Számlázással, Szolgáltatással kapcsolatos információs levelekkel kapcsolatos adatkezelés:

https://marcotaska.hu oldalon személyre szabott hírlevélre történő feliratkozásra is van lehetőség.

A hírlevéllel, személyre szabott hírlevéllel, kosárelhagyó levéllel, számlázással, szolgáltatással kapcsolatos információs levelekkel kapcsolatosan a felhasználó önkéntes adatszolgáltatás keretében/ vásárlás és regisztráció/ a már fent említett személyes adatai felhasználására is engedélyt ad a Szolgáltató részére mellyel elismeri és elfogadja, hogy marketing, reklám és promóciós tevékenységet is végezhessen a Szolgáltató.

5.5. Egyéb célú adatkezelés

Telefonos beszélgetések rögzítése

Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatot (Call Center) tarthat fent, melynek során az ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetés rögzítésére kerül sor, melynek célja, hogy Szolgáltató fogyasztói jogvita esetén hitelt érdemlően rekonstruálni tudja az eseményeket.

Az Érintett a hívás kezdeményezésével, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben bármilyen jellegű ügyben (panasztétel, információkérés stb.) a Szolgáltatóhoz fordul telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, jelen dokumentumban foglalt teljes körű tájékoztatás megismerését követően Szolgáltató az ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetést rögzítse.

Szolgáltató a hívást kezdeményező Érintettet illetve egyéb érintettet a beszélgetés előtt tájékoztatja arról, hogy a beszélgetést rögzíti. A telefonon nyújtott rövid tájékoztatással Szolgáltató annak lehetőségét teremteni meg, hogy a Felhasználó eldönthesse: hozzájárul-e ahhoz, hogy az ügyfélszolgálattal folytatott beszélgetése rögzítésre kerüljön, vagy sem. Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a telefonbeszélgetés rögzítése megtörténjen, rendelkezésére áll az a lehetőség, hogy a hívást megszakítsa és emailben vagy postai úton keresse meg Szolgáltatót.

Szolgáltató a felvételt a telefonbeszélgetés rögzítésétől számított 12 hónapig tárolhatja.

Abban az esetben, ha a panaszt a Szolgáltató azonnal orvosolni nem tudja, vagy egyéb ok miatt az Érintett durván beszél, obszcén kifejezéseket használ, sértegeti az ügyfélszolgálati munkatársat vagy a Szolgáltatót, Szolgáltató jogosult a hívás megszakítására.

6. Az adatkezelés célja, jogalapja, módja 

6.1. Az adatkezelésre a https://marcotaska.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”) 6. § (1) szerint az érintett személy előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján.

A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

6.2. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, illetve ha az Érintett feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében.

6.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Érintett jogainak védelme.

6.4. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e szabályzatban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

6.5. Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

7. Az adatkezelés időtartama

 7.1. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció Érintett általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor.

7.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket. A számlázáshoz szükséges adatokat a jogszabályban meghatározott ideig tárolja / 8 év/

7.3. Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről, a 10.4. pontban meghatározott módon történő leiratkozásig tart.

8. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

 8.1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át csak a

8.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe.

8.3. A Szolgáltató kereskedelmi partnerei, gyártók, készletgazdálkodók lehetnek Európai Unión kívüliek is /pl. USA, Kína, stb…/ mely esetben az Általános Adatvédelmi Szabályzat (GDPR) (EU) 2016/679, 49.cikk, (b) biztosítja az adattovábbítás lehetőségét ezen 3. országokba. Ilyen eset lehet: ha az adattovábbítás az Érintett és az Adatkezelő közötti szerződés teljesítéséhez, vagy az Érintett kérésére hozott, szerződést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Ezért vásárláskor az Érintett/Vásárló elfogadja és hozzájárul, hogy a szerződés/megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat a Szolgáltató megoszthassa akár EU-n kívüli partnereivel is.

Adatfeldolgozók megnevezése:

 • The Rocket Science Group, LLC (Mailchimp), 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.
 • Emarky B.V., the owner of UpViral.com, ( cím: Gageldijk 21, 3602AG, Maarssen, The Netherlands) a private limited liability company registered under Dutch Law,
 • Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, Telefon: +1 650-543-4800.
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 • Stripe, Inc. 185 Berry Street, Suite 550, San Francisco, CA 94107,
 • SHENZHEN MINIKUKE E-COMMERCE CO., LTD.,No. 1005F, Tower A, Xiangnanhaide bldg., Nanin Rd., Nanshan St., Nanshan Dist.SHENZHEN CN
 • Guangzhou Banggood Network Technology Co., Ltd.,Rm.407,Haoquan Building,No.1, JichangDongmen Rd.,Jingtai Street,Baiyun Dist.Beijing, Beijing, 510405  China
 • ALIBABA.COM SINGAPORE INVESTMENT HOLDING PRIVATE LIMITED, 10 COLLYER QUAY,#10-01,OCEAN FINANCIAL CENTRE,SINGAPORE (049315)
 • Shen Zhen TOMTOP Technology Co., Ltd, Address:5G-155-5G-165, 5/F, Huanan Inter. Leather Materials Logistics Zone, NO. 1, Huanan Avenue, Pinghu Street, Longgang Dist., Shenzhen, GD of China

8.4. A SB Vitez LLC . az Érintettek személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az Érintett hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki.

 9. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

 9.1. Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat.

9.2. Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Szolgáltató – ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

9.3. Az Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Név: SB Vitez LLC .

Székhely és levelezési cím: 30 N Gould St Ste 6219,Sheridan, Wyoming,WY 82801,United States

Email cím: ugyfelszolgalat@marcotaska.hu

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a 9.3. pontban elérhetőségeken keresztül.

9.4. Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Érintett a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

9.5. Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a Szolgáltató az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

9.6. Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
 • Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

9.7. Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. 

 10. Hírlevél, személyre szabott hírlevél

10.1. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

10.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére mely direkt marketing elemekkel rendelkezhet és reklámot is tartalmazhat.

10.3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az Érintettek részére. Az ilyen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

10.4. Hírlevél

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli.

Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából emailbe-n vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Szolgáltató további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. Az Érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja. A regisztrált felhasználóink a személyes oldalukra belépve is bármikor és ingyenes leiratkozhatnak a hírlevélről.

10.5. Személyre szabott hírlevél

A SB Vitez LLC . a felhasználók személyes adatait, arra is felhasználhatja, hogy számukra személyes ajánlatokat küldjön, hírlevél formájában.  A személyre szabott hírlevél keretében a SB Vitez LLC . a regisztrált és a hírlevélre feliratkozott felhasználók korábbi vásárlásait vizsgálja, és ennek vizsgálata és eredménye alapján, személyre szabott hírlevelet is küldhet a felhasználói számára.

A személyre szabott hírlevélről való leiratkozásra a 8.4. pontban található rendelkezések az irányadóak. Amennyiben az érintett felhasználó leiratkozik az Marcotaska.hu hírleveléről, a továbbiakban Személyre szabott hírlevelet sem fog kapni.

 11.Egyéb rendelkezések

11.1. Szolgáltató rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

11.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

11.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

11.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Érintettek Honlap felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a z Érintettnek a Honlap további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a Szolgáltató által, a Honlapon biztosított módon.

12. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai (pl. logikai védelem, különösen a jelszavak és kommunikációs csatornák titkosítása) és szervezési intézkedésekkel (fizikai védelem, különösen az Adatkezelő munkavállalóinak adatbiztonsági képzése, az információkhoz való hozzáférés korlátozása) gondoskodik.

Kérjük, segítsen nekünk az információk megóvásában azzal, hogy nem használ nyilvánvaló bejelentkezési nevet illetve jelszót, valamint a jelszavát rendszeresen megváltoztatja, kérjük továbbá, hogy jelszavát ne tegye hozzáférhetővé más személy számára.

13. Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest oldalán

 • A Társaság termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest oldalt tart fenn.
 • A Társaság Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest oldalon feltett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.
 • A Társaság Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli.
 • A látogatókra a Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.
 • Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.
 • A Társaság nem felel a Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Társaság nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

 

 

Shopping cart

×