Ingyenes Szállítás!
Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési FeltételekÁSZF. vagy Dokumentum.) az SB Vitez LLC (30 N Gould St Ste 6219,Sheridan, Wyoming,WY 82801,United States; e-mal: ugyfelszolgalat@marcotaska.hu;  a továbbiakban: Üzemeltető vagy Marcotaska) által üzemeltetett www.Marcotaska.hu oldalon elérhető szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (a továbbiakban: Ügyfél vagy Felhasználó vagy Vásárló) általi használatának feltételeit tartalmazza.

 1. RENDELKEZÉSEK – Az alábbi fogalmak a jelen ÁSZF-ben a következők szerint értelmezendők:

Üzemeltető/Marcotaska.hu: jelenti SB Vitez LLC-t (30 N Gould St Ste 6219,Sheridan, Wyoming,WY 82801,United States);

Felhasználó: az a természetes személy vagy jogi személy, aki az Marcotaska.hu oldal tartalmához hozzáfér;

Ügyfél: az a Felhasználó, aki az Marcotaska.hu oldalon regisztrál, felhasználói fiókkal rendelkezik (a továbbiakban: Saját fiók). Természetes személyek esetén ennek feltétele a 18. életév betöltése.

Vásárló: az az Ügyfél, aki az Marcotaska.hu oldalon a Saját fiókon keresztül megrendelést adott le.

Saját fiók: az Ügyfél az Marcotaska.hu oldalon regisztráció útján Saját fiókot hozhat létre, neve, e-mail címe és jelszó megadásával.  Amennyiben a Felhasználó Saját fiók használata nélkül megrendelést ad le az Marcotaska.hu-n, az Marcotaska.hu részére, a megrendelés során megadott adatokkal Saját fiókot hoz létre.

A Saját fiók menüpontokba szedve tartalmazza az Ügyfél által a regisztráció során és a megrendelése (i) leadásakor megadott adatokat, információkat valamint a megrendeléshez kapcsolódó releváns dokumentumokat (jótállás, számla, stb.).

A Felhasználó a regisztráció során és az Ügyfél a megrendelés leadásakor köteles valós adatokat megadni. Amennyiben az Marcotaska.hu tudomására jut, hogy az Felhasználó/Ügyfél által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult az Ügyfél Saját fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve az Ügyfelet az Marcotaska.hu használatából kizárni;

Weboldal, Webáruház: a www.Marcotaska.hu oldal és aloldalai;

Termék: minden olyan az Marcotaska.hu által eladásra kínált termék és/vagy szolgáltatás, amely vonatkozásában az Ügyfél a Weboldalon a megrendelését leadhatja;

Forgalmazó: A Marcotaska.hu-n megtalálható, vásárolható termékek gyártója, forgalmazója, aki a megrendelt terméket raktárkészletéből a Megrendelőnek kiszállíttatja.

Szerződés: az Üzemeltető és a Vásárló között a Weboldalon megjelenített termékek és szolgáltatások értékesítése/megvásárlása tárgyában a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint, az Üzemeltető és a Vásárló egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre.

Tartalom:

 • minden olyan adat és/vagy információ (beleértve kép, ábra, logó, grafikai elem, videó, fájl, szöveg, dizájn), amely a Weboldalon látható és hozzáférhető;
 • minden olyan e-mail és/vagy egyéb üzenet által tartalmazott adat és/vagy információ, amelyet az Üzemeltető a Vásárlónak elektronikus kommunikációs eszközön keresztül küld;
 • az Üzemeltetővel vásárlói kapcsolatban álló harmadik félre, valamint az általa nyújtott szolgáltatásra (különösen, de nem kizárólagosan: futárszolgálat) vonatkozó adatok, információk, árak;

Hírlevél: elektronikus úton (e-mail, SMS) az Marcotaska.hu által a hírlevél-szolgáltatásra feliratkozott Felhasználóknak időszakosan küldött kereskedelmi üzenet, kommunikáció, amely az Marcotaska.hu oldalt érintő változásokról/újdonságokról, az Marcotaska.hu-n megjelenített Termékekről és/vagy az Üzemeltető által adott időszakban szervezett/vállalt promóciókról, kedvezményekről tájékoztat és nyújt információt;

Megrendelés: a Vásárló Weboldalon található egy, vagy több Termék vonatkozásában vételi ajánlatot tesz az Üzemeltetőnek, amelyet az Üzemeltető e-mail útján küldött visszaigazolásban elfogad vagy elutasít;

Kosárérték: egy Megrendelésben megrendelni kívánt Termékek vételárának összege csökkentve az Ügyfél által felhasznált/igénybe vett kedvezménykupon és/vagy vásárlási utalvány értékével, azaz az Ügyfél által a Megrendelés leadását követően a fizetendő végösszeg.

Értékelés: Ügyfél által a Termékről írt, a terméklapon megjelenített vélemény;

Minősítés: a Termékkel kapcsolatos elégedettséget kifejező, a terméklapon csillagok formájában megjeleníthető értékelési forma;

Hozzászólás: a terméklapon megjelenített vélemény vagy megjegyzés, mely egy Értékeléshez vagy egy másik hozzászóláshoz kapcsolódik.

Az SB Vitez LLC mint az Marcotaska.hu online kereskedelmi portál üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról az Marcotaska.hu rövid felhívás formájában tájékoztathatja Felhasználóit, amelyet az Marcotaska.hu erre a célra szolgáló felülete, az Marcotaska.hu által küldött hírlevél vagy valamennyi felhasználónak a Saját fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhat.

A módosítást követően a Szolgáltatás használata a jelen ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

Az Üzemeltető a termékek adásvételében a termék külföldi forgalmazójának (továbbiakban: Forgalmazó) megbízásából, mint közvetítő kereskedő vesz részt. Az Üzemeltető a termék megrendelésében kizárólag, mint közvetítő kereskedő vesz részt, kizárólag közvetítő szerepet tölt be. Szerződő felek között a szerződés a weboldalon található termékekre vonatkozóan ráutaló magatartással jön létre.

A Vásárló megbízza a Üzemeltetőt, hogy a Vásárló nevében továbbítsa rendelését, a termék forgalmazója,gyártója felé.

Vásárló tudomásul veszi, hogy a Üzemeltető a Webáruházban szereplő termékekkel nem rendelkezik, kizárólag közvetítői kereskedelmi minőségben van jelen.

A Webáruházban megjelenő termékeket és hirdetéseket a Forgalmazó megbízásából az Üzemeltető jelenteti meg és kezeli.

Szerződő felek megállapodnak, hogy a termékek külföldről történő beszerzésével, szállításával kapcsolatos terhek és az esetleges vámfizetés és adókötelezettség kizárólag a Vásárlót terhelik.

Raktárkészlettel kizárólag a Forgalmazó/Gyártó rendelkezik. A Forgalmazó a megrendelt terméket közvetlenül a Vásárló részére szállíttatja, postázza a termékleírásban szereplő szállítási feltételekkel. A Üzemeltető a termék megrendelésétől, annak átvételéig szolgáltat. A Üzemeltető a meghirdetett termékek minőségéért, eredetiségéért, jogszabályi megfelelőségéért és ezek ellenőrzéséért nem vállal kötelezettséget és felelősséget. Ezekben a kérdésekben kizárólag a Forgalmazó felelős. A Üzemeltető a megrendelt termék feladását úgynevezett Nyomkövetési szám megadásával tudja bizonyítani, amely több weboldalon is ellenőrizhető. E Nyomkövetési számot a Vásárló is megkapja, és ezzel ellenőrizheti, a megrendelt termék szállítása hol tart.

 1. MEGRENDELÉS

 

2.1. Saját fiók

2.1.1. A Weboldalon történő Megrendeléshez a Felhasználónak/Ügyfélnek a Weboldalon Saját fiókot lehet létrehoznia neve, e-mail címe és jelszó megadásával.

2.1.2. Amennyiben a Felhasználó Saját fiók használata nélkül Megrendelést ad le az Marcotaska.hu-n, a Megrendelés során megadott adatokkal Saját fiókot hoz létre.

2.2. Megrendelés leadása

2.2.1.  Az Marcotaska.hu weboldalon keresztül az Ügyfél/Vásárló Megrendelést adhat le oly módon, hogy a kiválasztott Termék(ek)et a Kosárba helyezi, egyúttal megadja a Megrendelés teljesítéséhez szükséges szállítási és számlázási adatokat, valamint kiválasztja a fizetési és az átvételi módot. A Termék(ek) Kosárba helyezése nem jelenti a Megrendelés véglegesítését.

2.2.2.  Az Ügyfél jelen ÁSZF elfogadását követően a Megrendelés gombra kattintva véglegesítheti a Megrendelést (ajánlat).

2.2.3. A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél/Vásárló kijelenti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy azokat az Üzemeltető a megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén, az Üzemeltető felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (email vagy telefon) bármelyikén. A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a Megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését az Üzemeltető megtagadhatja.

2.3. Megrendelés visszaigazolása, szerződés létrejötte

2.3.1. Üzemeltető a véglegesített Megrendelést e-mailen igazolja vissza, amely visszaigazolás az Ügyfél ajánlatának elfogadását vagy elutasítását tartalmazza. Az Üzemeltető és Vásárló közötti Szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló e-mail útján megkapja az Üzemeltetőtől a Megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást, amely értesítés magában foglalja az Ügyfél által megrendelt Termékeknek a futárszolgálat részére való átadásáról szóló értesítést is.

A Megrendelés leadása után a Vásárlóhoz e- mail útján érkezett automatikus rendszerüzenet a Megrendelés rögzítéséről tájékoztató jellegű és nem jelenti a Megrendelés Üzemeltető általi visszaigazolását.

2.3.2. Az online fizetések (online bankkártyás fizetés vagy banki átutalás) esetében az Üzemeltető nem felel a Vásárlónál felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Vásárló által választott fizetési módtól vagy a Vásárló kártyakibocsátó bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan devizaárfolyam, egyéb költségek). A Vásárló felelős a kiválasztott fizetési mód kiválasztásából eredő következményekért.

2.3.3.  Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél által leadott Megrendelést elutasítsa, vagy az abban szereplő Termékek mennyiségétől – a készlettől függően – kevesebbet igazoljon vissza. Erről a Vásárlót e-mailen értesíti. Ilyen esetben az Üzemeltető a Vásárló által már kifizetett, azonban az Üzemeltető által vissza nem igazolt Termékek vételárát a Vásárló részére visszatéríti.

2.3.4. Az Marcotaska.hu a vételár visszafizetését az alábbi módokon vállalja:

 • Ha a Vásárló a Megrendelést online bankkártyás fizetéssel egyenlítette ki, úgy a visszafizetés is ilyen módon, a bankkártyát kibocsátó pénzintézet részére kerül visszatérítésre az Üzemeltető – az online fizetést biztosító vásárlóéhez intézett – kérelmére;
 • Ha a Vásárló a Megrendelést banki átutalással vagy utánvétellel egyenlítette ki, úgy a vételár visszatérítése a Vásárló által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában történik meg;

2.3.5. Az Üzemeltető a vételár visszatérítését visszatarthatja addig az időpontig, ameddig a megrendelt Termék visszajuttatása részére vagy a Forgalmazó részére nem történik meg. A Vásárló köteles haladéktalanul (de legkésőbb a bejelentést követő 13 napon belül) intézkedni az elállásról szóló bejelentését követően a Termék visszajuttatásáról az Forgalmazó részére.

2.3.6. Ha az Üzemeltető a Vásárló által megrendelt Termék(ek) szállítását nem tudja teljesíteni, úgy erről köteles tájékoztatni az Vásárlót, és a Megrendelés ellenértékét 14 napon belül visszatéríteni részére, ha az kiegyenlítésre került és a Vásárló is kifejezte és elfogadta a szerződés felbontásának tényét. A felek megállapodhatnak a Megrendelés teljesítésének átütemezéséről és/vagy módosításáról is.

2.3.7. Az Üzemeltető – a Vásárló egyidejű értesítése mellett jogkövetkezmények nélkül – törölheti a Vásárló Megrendelését, az alábbi esetekben:

 • amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és a kártyát kibocsájtó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi;
 • amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és az online fizetést biztosító vásárló nem tudja érvényesíteni a tranzakciót;
 • ha Vásárló által megadott adatok nem fedik a valóságot, nem teljes körűek vagy nem teszik lehetővé a Megrendelés teljesítését;

2.4.Megrendelés törlése

Minden megrendelés törölhető a szállításig. Ha megrendelését kifizette és módosítania kell vagy törölni akarja a megrendelését, akkor 12 órán belül fel kell vennie az a Marcotaska.hu Ügyfélszolgálatával a kapcsolatot. Miután elkezdődött a csomagolás és a szállítási folyamat, az már nem törölhető!

2.5.Pénzvisszafizetés 

2.5.1 Az Ön elégedettsége a mi első számú prioritásunk. Ezért, ha pénzvisszatérítést vagy újra szállítást szeretne, kérhet ha:

 • Ha nem kapta meg a terméket a garantált időn belül (45 munkanap, nem számítva a 2-5 napos feldolgozást),
 • Ha nem a megrendelt terméket kapta,
 • Ha nem szeretné, megtartani a megrendelt terméket akkor is kérhet visszatérítést,de ebben az esetben az árut vissza kell küldenie a saját költségére, eredeti csomagolásában, használat nélkül a beszállító vagy gyártó címére – de mindenképpen lépjen velünk kapcsolatba, hogy ezt elrendezzük, illetve értesítsük erről a forgalmazót, beszállítót, gyártót)
 • ha sérülten kapta meg a terméket lépjen kapcsolatba velünk, a Kapcsolat oldalon, hogy megoldjuk a problémát.

2.5.2. Nem jár visszatérítés ha:

 • Ha rendelése az Ügyfél/Vásárló önhibájából nem érkezett meg (pl. rossz szállítási cím megadása miatt, stb…)
 • Ha megrendelése nem érkezett meg a Marcotaska.hu-nak nem felróható, nem várható, rendkívüli körülmények miatt (pl. vám probléma, természeti katasztrófa által késett, stb…)
 • Egyéb kivételes körülmények melyek nem róhatóak fel a Marcotaska.hu -nak

 

** A visszatérítési igény 14 napon belül nyújtható be a garantált szállítási határidő lejárta után (45 munkanap, nem számítva 2-5 nap postára adást). Ezt úgy teheti meg, hogy elküld egy üzenetet a Kapcsolat oldalon

 

 1. SZÁLLÍTÁS

3.1 Az Üzemeltető vállalja, hogy a megrendelt Terméket – a forgalmazón, a szerződött, szállítást végző, partnerein keresztül – a Vásárló által a Megrendelés során rögzített szállítási címre eljuttatja.

3.2 A Forgalmazó biztosítja a megrendelt Termék megfelelő csomagolását és a kísérő dokumentumok elküldését.

3.4 Az Üzemeltető előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a szállítás költségéről a Megrendelés leadásának folyamata során, valamint a Weboldal erre szolgáló felületein. Az Üzemeltető előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a Termék kiszállításának várható időpontjáról, azonban a Termékek szállításával kapcsolatos értesítések és közlések – különös tekintettel a szállítás várható időpontjára – csupán tájékoztató jellegűek, azok nem válnak a szerződés részévé. Ennek alapján sem az Üzemeltető, sem a Vásárló nem fordulhat kártérítési igénnyel a másik félhez a szállítással kapcsolatban tett nyilatkozatokban, tájékoztatásokban rögzítettek meghiúsulása, illetve elmaradása  esetén.

3.5. A Termékek mennyiségi és minőségi átvétele a megrendelt Termékek kézbesítésekor a futár jelenlétében történik a Vásárló által.

3.6.Minden termék külföldről érkezik, különböző viszonteladóktól, külön csomagban a szállítási határidőn belül.

A termékek szállítási határideje 45 munkanap, nem számítva 2-5 nap postára adást! Ezen időn belül reklamációt, visszatérítést, méret vagy címváltoztatást nem tudunk elfogadni. (átlagosan 10-20 munkanap alatt érkeznek mega temékek)

3.7.Termékeinket a Forgalmazó által választott Szállító végzi, a kézbesítés gyorsaságát nem tudjuk szabályozni. A csomagokhoz tartozó nyomkövetési kód kizárólag a feladást, a szállítási státuszt, és a kézhezvételt jelzi.

3.8. Meghatározott időpontra a szállítási határidőn belül nem tudunk szállítást vállalni.

3.9. Az át nem vett termékeket a Szállító, az általa meghatározott ideig tárolja, ez időn belül átvehető, ezután automatikusan visszaküldik a feladónak. Ebben az esetben a visszatérítés alkalmával termékenként 1.990.- Ft a Ügyfelet/Vásárlót terheli.

3.10. Amennyiben a termék nem érkezik meg a vállalt határidőn belül, 14 napon belül visszautaljuk a vételár 100%-át.

A visszaküldést a termék megérkezése után 14 napig teheti meg, az ez időn túl feladott csomagok esetén nem vállaljuk a visszatérítést.

3.10. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai olyan veszélyes anyagokat tartalmazhatnak, amelyek káros hatást fejthetnek ki a környezetre és az emberi egészségre abban az esetben, ha azokat nem gyűjtik be szelektíven.
3.10.1. A Vásárlóknak kötelessége az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait szelektíven gyűjteni. Ezen hulladékok begyűjtése a szelektív hulladékgyűjtő pontoknál történik.

 1. A TERMÉKEK FELETTI TULAJDONJOG ÁTSZÁLLÁSA

4.1. A Termékek feletti tulajdonjog a Termék átvételekor száll át a Vásárlóra, amennyiben a Vásárló a Termék vételárát hiánytalanul megfizette.

 1. SZÁMLÁZÁS

5.1. A Weboldalon szereplő Termékek árai forintban értendők és nem tartalmazzák az ÁFA-t, valamint a környezetvédelmi termékdíj-köteles termékek esetén a környezetvédelmi termékdíjat sem.

5.2. Az Üzemeltető számlát állít ki azon Megrendelések esetében, ahol a Vásárló online bankkártyás fizetéssel rendezte a megrendelésen szereplő díjakat.

Az ár, a fizetési mód és a fizetési határidő minden Megrendelésben meg van jelölve. Az Üzemeltető számlát bocsát ki a Vásárló számára a megrendelt Termékeket illetően, a Vásárló kötelessége továbbítani a számla kibocsátásához szükséges összes adatot és információt.

5.3 A számlán minden rögzített Megrendelés esetében feltüntetésre kerül a megvásárolni kívánt Termékek vételára, a fizetési mód. Az Üzemeltető számlát állít ki a megrendelt és kiszállításra kerülő Termékekről. A Vásárló felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához, minden, rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – rögzítsen. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás rögzítése esetén az Üzemeltető nem kötelezhető új számla kiállítására.

5.4 Az Marcotaska.hu az értékesített Termékekről szóló számlát elsősorban elektronikus úton bocsátja a Vásárló rendelkezésére.

5.5. „Bankkártya fizetés” fizetési mód: a Weboldalba integrált fizetést feldolgozó üzemeltető által nyújtott fizetési szolgáltatás, amely az Ügyfelek (Vásárlók) számára online bankkártyás fizetési lehetőséget biztosít a Weboldalon történő vásárlás során.

5.5.1. A „Bankkártya fizetés” fizetési mód a Megrendelés leadásakor aktiválható: amikor az Ügyfél/Vásárló lead egy Megrendelést, fizetési módként a bankkártyás fizetést választja és aktiválja a „Bankkártya fizetés” fizetési módot.

5.5.2. Bankkártyája adatainak megadásával az Ügyfél/Vásárló megerősíti, hogy a Bankkártya fizetés” fizetési módról előzetes tájékoztatást kapott és elfogadta e fizetési módra vonatkozó jelen feltételeket.

5.5.3. Az Marcotaska.hu nem tárolja az Ügyfél/Vásárló bankkártya-adatait, azok az Marcotaska.hu számára nem elérhetők és nem kerülnek továbbításra. Ezen fizetési mód a STRIPE /Stripe Payments Europe, Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin/. által működtetett és biztosított. Minderről az Ügyfél/Vásárló a fizetési mód kiválasztását és aktiválását megelőzően tájékoztatást kap és adatai STRIPE /Stripe Payments Europe, Ltd./ általi kezeléséhez hozzájárul.

5.5.4. Az Ügyfél felel a Saját fiókjába történő belépésért, annak adott esetben történő automatikussá tételéért és a belépéshez szükséges jelszó meghatározásáért. megadásáért valamint annak harmadik személy részére történő esetleges továbbításáért, hozzáférhetővé tételéért. Az abból eredő mindennemű felelősség az Ügyfelet terheli. A Saját fiókból leadott megrendelésért és az ahhoz kapcsolódó mindennemű, ügyféloldali  tevékenységért a  Saját fiók tulajdonosa felel, az Marcotaska.hu e-tekintetben felelősségét kizárja.

 1. GARANCIA-JÓTÁLLÁS 

6.1.Minden az Üzemeltetőn keresztül rendelt termékre a termékleírásban szereplő garanciát, jótállást vállal a Forgalmazó. Mindennemű szavatossági és garanciális kötelezettséget és igényt a Forgalmazó vizsgál felül és jogos esetben teljesít, mely során a Üzemeltető az Ügyfél/Vásárló számára segítséget nyújt, a folyamat teljes időtartama alatt.

6.2. Ügyfél/Vásárló tudomásul veszi, hogy Üzemeltető raktárkészlettel nem rendelkezik, ekként a garanciális igények vonatkozásában Üzemeltető csak közvetítő szerepet lát el. Ügyfél/Vásárló tudomásul veszi, hogy garanciális igény érvényesítése során a termék postázását és a forgalmazó részére történő visszajuttatását – a forgalmazó címére, azaz külföldre (Távol-kelet,Anglia,Németország stb…)- Ügyfél/Vásárló köteles intézni, e vonatkozásban Ügyfél/Vásárló köteles eljárni; ezen eljárás teljes körű költségei a Ügyfél/Vásárló-t terhelik. Szerződő felek közül Üzemeltető vállalja, hogy garanciális igény esetén, a fentieken kívüli ügyintézést, levelezést Ügyfél/Vásárló kérésére és képviseletében a Forgalmazóval elvégzi.

 1. FELELŐSSÉG

8.1. Az Üzemeltető nem vonható felelősségre a Vásárlót vagy bármely harmadik félt érintő semminemű kárért, amely az Üzemeltető szerződéses kötelezettségének teljesítéséből fakad. Az Üzemeltető nem felelős semmilyen kárért, amely a Termékek használatából ered.  Az Üzemeltető nem felel a Termékekben a futárszolgálat részére történő átadást követően bekövetkezett kárért, a szállításból eredő bármilyen probléma a futárszolgálat felelősségi körébe tartozik.

 1. AZ ONLINE ÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELEZÉSEK

8.1. A Weboldalra bármely Felhasználó/Ügyfél beléphet. Az Marcotaska.hu fenntartja a jogot, hogy az Ügyfélnek/Vásárlónak a Megrendelés leadásához való jogosultságát és hozzáférését és/vagy valamely fizetési mód választását majd alkalmazását korlátozza, amennyiben az adott Ügyfél/Vásárló a Weboldalon végzett tevékenységével veszélyeztetheti a Weboldal zavartalan működését és/vagy tevékenységével az Marcotaska.hu-nak kárt okozhat. Ezen esetben az Ügyfél/Vásárló az Marcotaska.hu Ügyfélszolgálatához fordulhat, ahol a korlátozás(ok) indokairól tájékoztatást kap.

8.2. Amennyiben egy adott internethálózatról az Marcotaska.hu megítélése szerint az átlagosnál nagyobb forgalom érkezik, az Marcotaska.hu fenntartja a jogot, hogy a Weboldalt látogató Felhasználók/Ügyfelek/Vásárlók számára „captcha” típusú kód használatát vezesse be, a Weboldal tartalmának és valamennyi információjának a védelme érdekében.

8.3. A Weboldalon feltüntetett Tartalom, különösen a Termékek leírására használt információ nem jelenti az Üzemeltető ajánlati kötöttségét, ezek kifejezetten a bemutatás célját szolgálják, a Weboldalon szereplő képek csupán illusztrációk. Az Ügyfél vagy Vásárló részére bármely kommunikációs eszköz (elektronikus, telefon stb.) útján küldött vagy az Ügyfél/Vásárló által belépés, látogatás és/vagy böngészés útján szerzett semmilyen Tartalom nem képezi az Marcotaska.hu szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét és/vagy – amennyiben létezik ilyen – a Tartalom átküldését lebonyolító Marcotaska.hu alkalmazott/megbízott szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét, ezen Tartalom vonatkozásában.

8.4. Az Üzemeltető a Megrendelés lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások teljesítésével harmadik személyt bízhat meg a Vásárló előzetes és/vagy egyidejű tájékoztatásával. Ez a Vásárló beleegyezéséhez nem kötött. Az Üzemeltető azonban ezen esetekben is felel a Vásárlóval kötött Szerződésből eredő kötelezettségei teljesítéséért.

 1. SZELLEMI TULAJDON

9.1. A Tartalom a jelen ÁSZF-ben foglalt meghatározásának megfelelően magába foglalja különösen, de nem kizárólagosan a Weboldalon feltüntetett logókat, grafikai elemeket, kereskedelmi védjegyeket, képeket, videókat, animációkat, multimédia szövegeket és/vagy bármely egyéb tartalmat. Mindez kifejezetten az Marcotaska.hu tulajdonát képezi és az Marcotaska.hu ezzel kapcsolatban minden jogát fenntartja.

9.2. A Felhasználó/ Ügyfél/Vásárló a Tartalmat, illetve annak egy részét kizárólag személyes felhasználás céljából töltheti le, másolhatja, illetve használhatja a jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban. A személyes felhasználáson túl a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló – az Marcotaska.hu kifejezett, írásos hozzájárulása nélkül – nem jogosult a Tartalmat másolni, terjeszteni, közölni, harmadik félnek átküldeni, módosítani és/vagy más módon megváltoztatni, felhasználni, illetve az eredetitől eltérő bármely más kontextusba helyezni.

9.3. Bármely Tartalom, amelyhez a Felhasználónak/Ügyfélnek/Vásárlónak hozzáférése van, vagy ahhoz hozzáférést nyer bármely eszköz révén, a jelen ÁSZF hatálya alá tartozik.

9.4. Amennyiben, a Marcotaska.hu  egy Ügyfélnek / Vásárlónak, a Tartalom vagy annak bizonyos része vonatkozásában, a közöttük erre létrejött külön megállapodás értelmében, az abban meghatározott tartalommal felhasználási jogot ad, és amely tartalomhoz az Ügyfélnek/Vásárlónak hozzáférése van, vagy az Ügyfél/Vásárló ezen megállapodás következtében hozzáférést nyer, e felhasználási jog csakis a megállapodásban meghatározott Tartalomra vagy tartalmakra terjed ki, kizárólag annak vagy azoknak a Weboldalon történő elérhetősége időszakában, vagy a megállapodásban maghatározott időszakra érvényes, a meghatározott feltételeknek megfelelően.

 1. TITOKTARTÁS

10.1. A Vásárló/Ügyfél által az Üzemeltetőnek szolgáltatott bármely jellegű információt, az Üzemeltető bizalmasan kezeli, azt csak jelen ÁSZF-ben rögzítettekkel összhangban oszthatja meg harmadik személyekkel.

10.2. A Vásárló/Ügyfél a Megrendelés/Szerződés vonatkozásában nem ad semmilyen nyilvános nyilatkozatot harmadik személyek részére az Üzemeltető előzetesen adott írásos hozzájárulása nélkül.

10.3. Azzal, hogy az Ügyfél/Vásárló információkat és adatokat közöl a Weboldalon, biztosítja az Üzemeltetőnek az azokhoz való korlátlan és visszavonhatatlan hozzáférését, továbbá ezen információk vagy adatok feletti használati, másolási, módosítási, átküldési és terjesztési jogot. Ugyanakkor az Ügyfél/Vásárló egyetért azzal, hogy az Üzemeltető szabadon használhatja azokat az ötleteket, koncepciókat, know-how-t vagy technikákat, amelyeket a Weboldalon keresztül ismertetett.

10.4. Az Ügyfél/Vásárló azzal, hogy az Marcotaska.hu-on Saját fiókot hoz létre, Megrendelést ad le, bekerül az Marcotaska.hu adatbázisába, így hozzájárul, hogy a Marcotaska.hu vásárlói a szerződéses kötelezettségek, különös tekintettel a Megrendelés és a jótállási igények teljesítése érdekében felvegyék vele a kapcsolatot, így részükre az Marcotaska.hu az ügyfél- adatokat továbbíthassa.

 1. HÍRLEVÉLFELIRATKOZÁS

11.1. Az Felhasználónak/Ügyfélnek/ Vásárlónak lehetősége van feliratkozni az Marcotaska.hu hírlevél- szolgáltatására, amellyel hozzájárul, hogy az Marcotaska.hu közvetlen üzletszerzési céllal hírlevelet és ajánlatokat küldjön részére. A hírlevél feliratkozással összhangban az Ügyfél elolvasta és elfogadta a Marcotaska.hu Adatvédelmi Szabályzat menüpont alatt rögzített adatvédelmi irányelveit.

11.2. A Felhasználó/ Ügyfél /Vásárló bármikor leiratkozhat az Marcotaska.hu Hírlevelekről az alábbi módokon:

 • a leiratkozási szándékról értesíti az Marcotaska.hu-t e-mail útján;
 • a hírlevelekben leiratkozási linkre kattintva;
 1. ÉRTÉKELÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK

12.1  A Megrendelést követően a Vásárlótól az Üzemeltető az általa megvásárolt Termék értékelését kérheti, a részére a Saját fiókjában megadott e-mail címére küldött e-mail útján. Ezen értékeléssel a Vásárló elősegíti más Ügyfelek/Felhasználók megfelelő tájékoztatását, új szolgáltatások fejlesztését, részletesebb termékleírások készítését. Az értékelés leadása önkéntes, az Üzemeltető nem vállal kötelezettséget a leadott értékelések mindenkori elemzéséért és megjelenítésért.

12.3 Az Értékelés/Hozzászólás feltöltésével a Felhasználók hozzájárulnak, hogy ezt a tartalmat akár módosítva, moderálva vagy lefordítva az SB Vitez LLC., mint a Weboldal üzemeltetője, felhasználja promóciós és/vagy bármely egyéb célra.

12.4 Az Értékelés/Hozzászólás feltöltésével a Felhasználó elfogadja az alábbi moderációs alapelveket, és az Értékelés/Hozzászólás megírásakor ezeket betartja:

 • a Felhasználó kizárólag a Termék leírásával, annak használatával kapcsolatos információkat oszthat meg. Konkrét Megrendelés teljesítésével, kedvezményes ajánlatokkal összefüggő információk megosztása tilos;
 • tilos a gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas kifejezések használata, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkek és hivatkozások megosztása;
 • a Felhasználó köteles az arra vonatkozó, megfelelő kategóriába feltölteni Értékelését/Hozzászólását;
 • a Felhasználó felel azért, hogy az általa közzétett információ valós, helyes, nem tartalmaz megtévesztő információkat, és nem sérti mások jogait;
 • az Értékelésekben/Hozzászólásokban tilos reklámot, hirdetést, az Üzemeltető tevékenységével megegyező weboldalak, cégek elérhetőségét, valamint személyes adatokat közzétenni;
 • az Értékelés/Hozzászólás a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló tájékoztatására szolgál, az Üzemeltetővel történő kommunikációra nem használható. Erre a célra az Üzemeltető külön, dedikált Ügyfélszolgálatot tart fent, amelynek elérhetőségei megtalálhatóak a marcotaska.huweboldalon;

A fenti moderálási alapelvek megsértése esetén az Üzemeltető jogosult a Felhasználó értékelését részben vagy egészben törölni.

12.5 Az Értékeléshez a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló egy, az adott Termékkel kapcsolatos Minősítést is hozzárendelhet. Az Értékelések a hozzájuk tartozó Minősítésekkel együtt befolyásolhatják a Termék általános megítélését. A Minősítés szubjektív értékelés, amely során a Vásárló számokban (egytől ötig jelölhető csillagokkal) fejezheti ki a Termékkel kapcsolatos véleményét. A Minősítés zárójelben található a Termék megnevezése alatt.

12.6. Azon Felhasználók, akik képeket illetve videókat is feltöltenek az Értékelésükkel együtt, az alábbiakat kötelesek betartani:

 • a feltöltött fájloknak azon Termékkel kapcsolatos képet vagy videót kell tartalmazniuk, amelyekről az értékelést írták;
 • a feltöltött fájlok nem tartalmazhatnak erőszakos elemeket, felnőtt tartalmakat, vulgáris / sértő üzenetet, vagy olyan tartalmat, amely sértő lehet egy személy/csoport számára faji vagy etnikai származás, vallás, fogyatékosság, nem, kor, szexualitás orientáció vagy politikai preferencia okán;
 • a feltöltött videó nem sértheti mások személyiségi jogait, és szerzői jogait;
 • a videó nem tartalmazhat olyan elérhetőséget, megjelölést, amely kapcsolatba hozható az Üzemeltető tevékenységével megegyező weboldalakkal, vállalkozásokkal;

A fenti szabályrendszer megsértése esetén az Üzemeltető jogosult a Felhasználó képeit és videóját részben vagy egészben törölni.

12.7. Az Értékelésekkel és Hozzászólásokkal kapcsolatban felmerülő bármely panasz, kifogás a jelen ÁSZF-ben rögzített elérhetőségek bármelyikén jelezhető az Üzemeltető felé. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a kifogásolt Értékelést és Hozzászólást törölje, valamint felfüggessze az érintett Felhasználó jogát az Értékelések/Hozzászólások feltöltésére vonatkozóan.

 1. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

13.1.Marcotaska.hu biztonságos feltételek mellett és csakis a célhoz kötötten kezeli azokat a személyes adatokat, amelyeket a Felhasználók/Ügyfelek/Vásárlók a Saját fiók létrehozása illetve a Megrendelés során megadtak. Elfogadja az e ÁSZF-ben leírtakat és a marcotaska.hu-n található Adatvédelmi Szabályzatot.

13.2. Az adatkezelés célja, az adatok felhasználása az alábbiakhoz történik / részletesen az Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően/:

 • Az Ügyfelek/Vásárlók tájékoztatása a Saját fiókjuk státuszáról, beleértve a Vásárlók tájékoztatása a Megrendelés jóváhagyásáról,
 • a Termékek kiszállítása és számlázása, illetve a megrendelt Termékekkel kapcsolatos minden reklamáció kezelése (elállási jog gyakorlása);
 • Termék megrendeléséből fakadó kötelezettségek teljesítése érdekében
 • hírlevél küldése és/vagy időszakos értesítések küldése sms-en, illetve e-mailen keresztül;
 • marketing tevékenység, a kínált Termékek és Szolgáltatások értékelése, a kereskedelmi tevékenységek értékelése, a Termékeket és Szolgáltatásokat támogató tevékenységek, marketing, reklám, adminisztráció, fejlesztés, piackutatás, statisztika, az értékesítések és az Ügyfél/Vásárló viselkedésének nyomon követése és figyelemmel kísérése.

13.3. A Vásárló azzal, hogy a Saját fiók létrehozásakor és/vagy a Megrendelés leadásakor kitölti az űrlapot az adataival, kijelenti, és feltétel nélkül elfogadja, hogy a személyes adatait bevezessék Marcotaska.hu adatbázisába. Ugyanakkor kifejezetten és egyértelműen hozzájárul ahhoz, hogy az Marcotaska.hu és annak társvállalatai és azok munkatársai ezeket a személyes adatokat tárolják, használják és feldolgozzák, az Marcotaska.hu, és annak társvállalatai és azok munkatársai alábbi tevékenységei a jelen általános felhasználási feltételek megkötésének céljaival összhangban és a 13.2. pontban rögzített célokkal összhangban.

13.4. A jelen ÁSZF. elolvasásával az Ügyfél/Vásárló tudomást szerzett arról, hogy a törvényben előírt jogai biztosítottak az Marcotaska.hu által.

13.5. Az Marcotaska.hu  továbbíthatja az Ügyfél/ Vásárló személyes adatait – az alábbiak szerint – olyan társaságoknak, Forgalmazóknak, amelyekkel szerződéses kapcsolatban áll, amennyiben azok garantálják, hogy a személyes adatokat biztonságosan, zártan kezelik és továbbíthatják: pl. marketing és reklám társaságok, futárszolgálatok, fizetési/banküzemeltetők, olyan tele marketing vagy egyéb szolgáltatást üzemeltető társaságok, amelyekkel az Marcotaska.hu  a Termékei és Szolgáltatásai vonatkozásában közös kínálati programot tud kifejleszteni, biztosítók.

13.6. Az Ügyfél/ Vásárló személyes adatai a jogszabályi előírások alapján és azok keretei között hatóságok, bíróságok, ügyészségek számára továbbíthatók.

13.7. A Weboldal az Marcotaska.hu cookie-kat használ annak érdekében, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtson a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló részére, az Marcotaska.hu oldalra történő belépéssel a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló elfogadja a cookie-k használatának Cookie Szabályzatban rögzített feltételeit.

 1. VIS MAIOR

14.1. E fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem ellenőrizhető, és/vagy olyan, az Marcotaska.hu -t érintő, de tőle független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi Marcotaska.hu számára a jelen ÁSZF-ben vállalt kötelezettségek teljesítését.

14.2. A felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek nem teljesítéséért abban az esetben, amennyiben azt részben vagy egészben Vis Maior eredményezi.

14.3.  Amennyiben a Vis Maior annak felmerülésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem szűnik meg, bármely fél – a másik fél egyidejű értesítése mellett – megszüntetheti a szerződést, anélkül, hogy a másik fél kártérítési igénnyel léphetne fel.

 1. ALKALMAZANDÓ JOG, PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS 

15.1. Panaszügyintézés: a Ügyfél/ Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait elsődlegesen az Ügyfélszolgálattal az ugyfelszolgalat@marcotaska.hu e-mail címre megküldött panaszlevelével kezdeményezheti; a probléma lehetőleg részletes leírása mellett. A panaszlevél fent jelzett e-mail címre történő megküldését követően – a levél átvételét követően – az Üzemeltető 48 órán belül a panasszal kapcsolatosan válaszlevelet küld.

15.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek: Amennyiben az Üzemeltető és a Ügyfél/Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Üzemeltetővel való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Partner számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 • Békéltető testület. Fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél/Vásárló eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

Shopping cart

×